Information
Print

A B C cubes

Information
Susan Holt Simpson

Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.

Template Companions

This website uses the template companions extensions to show font icons in menu items, skin tooltips, animate backgrounds in headers and add code snippets throughout.
 Download here

Additional menu